O Škole

Naše mateřská škola se nachází v budově bývalého kulturního domu v okrajové části Martinic v Krkonoších. Dětem nabízíme hezké klidnější prostředí jednotřídní mateřské školy ve věku již od dvou do šesti let. Interiér je moderně a pěkně vybaven dětským nábytkem, hračkami a pomůckami. Součástí mateřské školy je i kuchyň s jídelnou, která připravuje dětem čerstvou, zdravou a vyváženou stravu po celý den. Samostatná ložnice umožňuje nerušený odpolední odpočinek. Umístění MŠ nám dovoluje každodenní kontakt s přírodou, chodíme do lesa, na delší vycházky nebo na zahradu. S dětmi pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si každý den“ a to v rámci předem připravených témat s bohatou nabídkou rozmanitých činností. Zvláštní pozornost věnujeme přípravě předškoláků na vstup do základní školy. Využíváme i různé druhy pracovních sešitů, cvičebních pomůcek, výtvarných a didaktických materiálů, knihy, internet nebo počítač. Během školního roku nabízíme dětem mnoho různorodých akcí počínaje předplaveckým výcvikem, návštěvami divadelních představení, ale i akce společné se ZŠ jako masopustní průvod, vánoční vystoupení nebo vynášení Morany. Největší oblibě dětí se těší každoroční karneval, besídky nebo tvořivé dílničky s rodiči.